Rubrieken

 


Een beschrijving van vermenging met de Inlandse bevolking.


een "klassiek" Indisch meisje, Eleanora Jacqueline Danil (1919 - 1943)

Laten we een typisch Indische familie nemen zoals de voorfamilie van Marguerite Eijsbroek haar moeders moeder, de "Meijers".

De eerste tot nu toe.....Johannes Meijer (wie dat was weten we niet, maar laten we aannemen dat hij Europees was) kreeg kinderen van de Inlandse vrouw Wagsah.

En kind was o.a. Johannes Francius Nicolaas Meijer, erkent door zijn vader.

Francius en de Inlandse vrouw Senie kregen Hermanus Nicolaas Meijer. Hij en zijn broers en zussen werden ook erkend.

Hermanus Nicolaas huwde in 1846 met Jannetje Gattiker (zij moet Indisch geweest zijn!). Bij sommige familieleden kan nu een belletje rinkelen.

Hermanus Nicolaas Meijer zijn huwelijk was zeer kinderrijk. Niet alleen werd in dit gezin Jannetje Merry Meijer geboren (de overgrootmoeder van Marguerite Eijsbroek), maar ook  een naar de vader genoemde broer, Hermanus Nicolaas Meijer.

Laatstgenoemde Hermanus Nicolaas kreeg kinderen van de Inlandse vrouw Flamina (vanaf ongeveer 1875) van wie een zoon Johannes Albertus Meijer heette. Alle broers en zussen werden erkend.

Johannes Albertus kreeg kinderen van de Inlandse vrouw Djamina. In eerste instantie gebeurde er niets en werden de kinderen slechts aangegeven als kinderen van de Inlandse moeder. Maar wat gebeurde er toch nog in 1938? Op 61-jarige leeftijd trad Johannes in het huwelijk met zijn (naar schatting 51-jarige) Inlandse bruid Djamina. De eerste kinderen werden alsnog erkend, de later geboren kinderen waren al wel erkend! Zes dochters en n zoon zijn bekend. Deze zoon werd te Pasoeroean geboren op 14-11-1907 en heette Richard Arthur .

Sandy Rijskamp

terug naar verantwoording samensteller

Redactie: info(at)rijskamp.com                           
Leeuwarden, 19 september 2003