Wijnen Riems

Rubrieken

 naar familienamen


Wijnen en Riems van Nederlands IndiŽ en Den Haag

Frederik Riems + de inlandse vrouw Sieba =

= Jan Jacob Riems b. 08-12-1782 Soerabaja / d. 21-01-1862 Pasoeroeang + de inlandse vrouw Noordia (b. 12-07-1786 te Pasoeroeang) =

= Simon Fredrik Riems b. 23-06-1806 te Pasoeroeang + Anna Margaretha Sleebos

Op 20-12-1832 werd de geboorte van Johanna Margaretha Elisabeth Riems aangegeven door Simon Fredrik Riems 26 jaar klerk gemeentekantoor der Residentie Pasoeroeang woonachtig te Pasoeroeang, vergezeld van de personen van Johannes Wijnandus Coppen oud vijftig jaren en Gerardus  "Jans...." "Sleebos...." oud 43 jaar beiden  burgers zonder beroep en beiden woonachtig te Pasoeroeang.
De eerstgenoemde als vriend en de laatst genoemde als zwager van den declarant als getuigen in wier tegenwoordigheid de comparant mij heeft verklaard, dat op dinsdag den achttienden dezer maand december een duizend acht honderd twee en dertig de klokke half zes uren des namiddags van hem declarant en Anna Margaretha Sleebos Zijne wettigen huisvrouw, is geboren een kind van de vrouwelijken kunne aan hetwelk de comparant verklaard de voornamen van Johanna Margaretha Elisabeth te willen geven.
Aldus ten voorgeschrevenen dage enz.

Tot nu toe bekende kinderen van Simon zijn:
Johanna Frederika, b. 1828;
Susanna Everdina, b. 9-2-1829;
Anna Wilhelmina, b. 19-9-1830;
Jan Jacob, b. 1835;
Evert Frederik, b. 1837.

Roelof Wijnen geboren plusminus 1824 te Den Haag

Hij, Roelof Wijnen, Hoofd-ambtenaar, 38 jaar, met verlof, thans te Pasoeroean aanwezig met zijne echtgenote.
De geboorte van zijn dochtertje vond plaats ten huize van den heer Jan Jacob Riems, van beroep gepensioneerd ambtenaar, aangetrouwde grootvader van den aangever en tevens getuige bij de aangifte, dat op zaterdag den elfden oktober ťťn duizend acht honderd zes en vijftig des namiddags ten vier ure uit Johanna Margaretha Elisabeth Riems, thans te Pasoeroean aanwezig, zijne echtgenoot.
De tweede getuige was Hendrik Calicher oud acht en dertig jaar van beroep candidaat notaris en zaakwaarnemer.

File:
Toen Roelof Wijnen de eerste keer huwde met Anna Geertruida Alieda van Zuijlen (27-12-1845 te Pasoeroean) was hij 22 jaar en van beroep commies op het residentiekantoor te Bezoekie, zij was 21 jaar oud en afkomstig van Kraksan. (van hen zijn geen kinderen bekend)
getuigen waren Everhard Jacobus Jacobs 67 jaar zonder beroep en Albertus Hendrikus Zeijdel 30 jaar van beroep administrateur op de suikerfabriek te Ngempit onder het regentschap en residentie Pasoeroean, beiden wonende te Pasoeroean, staande tot den eerste komparanten in betrekking, de eerste als goede bekende, en de tweede in die van oom van de bruid als getuigen, benevens de eerstgenoemde comparanten nadat hen allen deze acte van woord tot woord was voorgelezen, dezelve met mij alhier hebben onderteekend.

Overige aanverwante familienamen in deze familie, voor zover bekend:

Wijnen Riems:
Anita Louise,
Egbert,
Hanna Editha,
Gaby Rienna,
Gerard Leonard,
Henri Albert,
Henri Leonard, vader
Rinaldine DaniŽl, moeder
Joy Marcel,

Berkholst, Johan George,
Berkholst, Jan Jacob b. 1870 + Rosalien DaniŽl b. 04-06-1887 te Pasoeroean,
James Nicolaas ter Braak, b. 1823 te Pasoeroean,
Rinaldine DaniŽl, b. 29-05-1918 te Probolingo

Redactie: info(at)rijskamp.com
CDO, 24 september 2005