Van der Eerden

Rubrieken

familienamen


Adrianus,
Agnes,
Alwin,
Annie (Neel),
Arie Robert,
Arnold,
Arnoldus,
Arnoldus Gerardus,
Bert,
Bertil Leeuwenhart,
Christiaan Willem,
dochtertje,

Djojo Reinier Eugene Ferdinand Kusuma
Doron Alexander,
Eddie Adelbert,
Elisabeth,
Elisabeth,
Emmy,
Eveline,
Franciscus,
Gerard,
Gerardus,
H. J.,
Hans Martin Barbarossa,
Harry,
HelŤne Magdalena,
Henri Johannes,
Henriette,
Irene Dorothea Elisabeth,
Johannes Baptista Leonardus Gerardus,
Jacques,
Joan Myra,
Johannes Arnoldus Leopold,
Johannes Geraardus,
Johannes Gerardus,
Johannes Gerardus,
Johannes Henri,
Kitty,
Leonard Leendert,
Leonardus Martinus,
Leonie,
Lina Charlotte,
Lissy,
Margaretha,
Margaretha Elisabeth,
Maria,
Maria Helena,
Marie,
Maurice,
Maximiliaan Louis,
Menno,
Murad,
Peter,
Pieter Johannes,
Reinier Ernest,
Reza Sjakshie,
Rita,
Sebastiaan Jozef Napoleon,
Theodoor Johannes Maria Franciscus,
Victor Emanuel,
Willem Christiaan,


08-04-1820, waalwijk;
03-04-1943,
29-12-1969,
31-03-1912, Sitoebondo;
23-11-1910,
24-07-1825,
17-04-1766,
03-09-1846,
05-05-1948,

         1873,
01-08-1965,
27-08-2005, Jakarta
27-09-1971,

02-10-1816,
         1852,
20-07-1917,
15-09-1968,
19-04-1705,
03-03-1821,

21-09-1898,
07-05-1941,04-01-1909, cheribon;
20-10-1939,
03-02-1870,
24-09-1901, semarang;
19-06-1946,
07-01-1845,
22-03-1811, amsterdam;
17-06-1849,
06-02-1882,
21-09-1897,
03-04-1913,
26-05-1912,
10-03-1843, probolingo;
28-08-1896,
12-07-1938,
19-08-1917,


         1814,
         1848,

10-04-1980,
22-07-1914,
16-03-1972,02-05-1884, probolingo
10-01-1916,

29-12-1923,
         1823,
03-12-1861, arnhem;
09-08-1939, nongkadjajar;
25-08-1883,

Deze namenlijst mag uitgebreid worden,
voor aanvullingen en verbeteringen beleefd aanbevolen!


terug naar familienamen

_Een korte voorlopige geschiedenis zullen we proberen te schetsen van een deel der familie van der Eerden en dan in het bijzonder degene die naar het verre Nederlands Oost IndiŽ vertrok en alleen doorgetrokken naar Pieter Johannes en zijn 7 kinderen.
De oudste gegevens zijn opgezocht door Ir. J.A.L.M.C. van der Eerden, geboren te Leiden op
24-9-1886, overleden op 76 jarige leeftijd te Den Bosch en bewaard en doorgegeven door mevrouw van Luytelaar - van der Eerden, (waarvoor dank).

Franciscus van der Eerden is tot nu toe de oudst gevonden familievertegenwoordiger die in 1705 in Schijndel geboren werd en te Boxtel overleed.

Gerardus, een zoon van hem werd eveneens in Schijndel geboren maar de datum is niet bekend. 
Hij was stal- en logementhouder te Boxtel volgens de militaire papieren van zijn zoon Arnoldus

Arnoldus, een zoon van Gerardus werd in 1766 geboren te Boxtel.
Hij was een militair in 'optima forma' die vanaf de laagste sport van de carriere-ladder opklom naar de naast hogere rangen.
 
Hieronder volgt zijn beknopte militaire geschiedenis:
CBG 1e verdieping, uit stamboek Landmachtofficieren en kaartenboek daaruitvolgende:

*Hij heeft als militair gediend, eerst bij de Fransche Armee en daarna bij de Hollandsche Armee
*Toen hij in 1814 met pensioen ging was hij 48 jaar en had toen drie kinderen.
*Arnoldus kwam in Fransche dienst als soldaat bij het Bataillon Infanterie van Ligne op 1-8-1790,
*Overgegaan bij het Regiment Artillerie van Ligne Fransche dienst als Kanonnier in 1793.
*Overgegaan in Hollandsche dienst als Opper Commandeur bij de Artillerie-Veldtrein bij de Kompagnie Rijdende artillerie op 2-4-1796.
*Overgegaan en geemployeerd bij het Ministerie van Oorlog op 8-7-1800.
*Afgegaan op 31-12-1810.
*Opzichter van 's Lands Fortificatie-werken op 1-3-1811.
*Aangesteld als 2e Luitenant bij het 3e Bataillon Artillerie Land Militie op 22-1-1814.
*Met f 250,- Pensioen afgegaan ingevolge Besluit van Z.K.H. in dato den 20-11-1814.
Gedane veldtochten:
*1790-1791, In het Land van Palastina en bij het beleg van "Omboer" verscheidene kleine affaires bijgewoond.
*1792, In "Linocelle" Iperen " "Rourik" "Kortrijk" verscheidene groote affaires bijgewoond.
*1793-1794, Een groote affaire bijgewoond bij het beleg van "Monbeeuwe".
*1794-1795, Het beleg van Iperen.
*1796-1796, Een kampagne in Duitschland.

De eerste vrouw van Arnoldus(in Nederland) overleed op 33 jarige leeftijd. 
Zij overleed vrij kort na de geboorte van haar laatste kind Gerard (geb. 3-3-1821) op 14 april 1822
Een maand later op 7 mei overleed eveneens haar 1-jarig kind.
*Het eerste kind uit dit huwelijk is Johannes Geraardus van der Eerden die naar IndiŽ ging maar niet terug keerde en zich definitief in Ned. Indie vestigde, daarmee de Indische voorouder werd van alle andere na hem komende Van der Eerdens in Ned. Indie.
De tweede echtgenote was Jacoba van Veldhoven
Uit deze verbintenis kwamen voort: 
*Sebastiaan Jozef Napoleon, geboren te Texel op 7 april 1823 en 
*Arnold die geboren werd op 24 juli 1825.
Van Jacoba is verder nog niets bekend maar voor de hand ligt dat zij hem heeft gehuwd.
Het oudste kind Sebastiaan was waarschijnlijk ook gehuwd. 
Hij heeft gewoond in Waalwijk en Amsterdam.
Hij was 2 maal gehuwd, de 1ste maal met Maria Walthera Dallen,
de 2de maal met Johanna Grootzwager
Van de laatste vrouwen en huwelijken zijn verder geen bijzonderheden bekend.

*Johannes Geraardus van der Eerden is de 1ste voorouder in Ned.Indie van de v.d. Eerdens en dus de opa van (Opa Piet) die echtgenoot was van Charlotte Wilhelmina Meijer.
*Johannes Geraardus was in Amsterdam logementhouder en heeft daarna een militaire opleiding gevolgd, vervolgens Sergeant werd bij het KNIL.
*Overleden te Probolingo op 17 april 1864 volgens begraafplaats gegevens te Probolingo (Bloys van Treslong).
*Bloys van Treslong: Johannes Gerardus van der Eerden 30 jaar 10 maand, geboren Amsterdam, logementhouder te Probolingo X Elisabeth Temperman, geboren Amboina 20 jaar 8 maand wonende te Tosari (Fam L 935).
*Bloys van Treslong: Johannes van der Eerden, geboren Amsterdam oud 44 jaar logementhouder wonende in 1855 te Probolingo met zijn huisvrouw Elisabeth Temperman, geboren Amboina oud 34 jaar en 5 kinderen nl.:
*Leonardus Martinus oud +- 12 jaar geboren Probolingo;
*Johannes Gerardus oud +- 10 jaar geboren Pasoeroean;
*(Johannes) Arnoldus Leopold oud +- 9 jaar geboren Prob? (Pas?);
*Maria Helana oud 7 jaar geboren Probolingo;
*en Margaretha.

Johannes was ook getuige als gepensioneerd sergeant 33 jaar oud, bij de geboorte-aangifte van Maria Magdalena Limper op maandag 8-9-1845 samen met Willem Lodewijk Asmus gepasporteerd fourier.
De vader was de gepensioneerd sergeant Diederik Limper 39 jaar, aanspreker en doodgraver.

Johannes Arnoldus Leopold van der Eerden :
File: 2555-2556
*Zijn geboorte werd aangegeven door zijn vader Johannes Geraardus van der Eerden oud 33 jaar van beroep gepensioneerd sergeant wonende te Pasoeroean vergezeld van de personen Diederik Limper oud 39 jaren gepensioneerd sergeant van beroep aanspreker en doodgraver te Pasoeroean en Flissijn Jan Hink 27 jaar zonder beroep, beiden wonende te Pasoeroean staande tot den declarant in betrekking van goede bekenden als getuigen in wier tegenwoordigheid de comparant mij heeft verklaard dat op dinsdag den zevenden januarij des jaars ťťn duizend acht honderd vijf en veertig de klokke een ure des namiddags ten zijne huize staande en gelegen in de kotta Pasoeroean van hem declarant en Elizabeth Temperman oud 23 jaren zonder beroep, zijne wettige huisvrouw, geboren is een kind van de mannelijke kunne aan hetwelk de comparant verklaarde de voornamen van Johannes Arnoldus Leopold te willen geven.

Zie ook file: B69-70
*Johannes was administrateur van een onderneming te Karanganjer.
*Hij woonde een zekere tijd in Bondowoso. Hij woonde, waarschijnlijk eerder, ook in Loemadjang
*Hij huwde met Doortje Akkerman.
*Johannes had eerder al een relatie met een inlandse vrouw waaruit een zoon werd geboren (J.B.L.G. van der Eerden).
*Pieter johannes (opa Piet) van der Eerden heeft dus een "halfbroer".
*In 1903 stond hij volgens de IFA-files ingeschreven als Administrateur van de onderneming Karanganjer te Bondowoso samen met Doortje Akkerman.
*In 1911 stond Doortje Akkerman ingeschreven te Bondowoso als weduwe van J.A.L. van der Eerden.

*Pieter Johannes van der Eerden staat in de IFA-files in 1911 ingeschreven als Klerk Algemeen Ontvanger te Bondowoso.
*In 1921 staat hij genoemd als Algemeen Ontvanger te Samaranda en gehuwd zijnde met W. Ch. Meijer
*In 1930 staat hij genoemd als 1e Commies Gewestelijk Kantoor te Soerabaja en met Wilhelmina Charlotte.
*Hij zou volgens andere bronnen geboren zijn te Bondowoso op 1 mei 1883.
Tijdens de Japanse bezetting kreeg hij thuis een doorn in zijn voet wat een infectie veroorzaakte waartegen geen afdoende middelen voorhanden waren.
In het ziekenhuis is hij aan de gevolgen hiervan overleden. 
File: 1899-1900-1901.
*Tijdens zijn trouwen was hij 28 jaar en klerk bij 's Lands Kas te Bondowoso, vroeger niet gehuwd geweest, meerderjarige wettige zoon van Johannes Arnoldus Leopold van der Eerden overleden en Doortje Akkerman zonder beroep wonende te Bondowoso.
*Twee jongens en 4 meisjes werden geboren uit deze verbintenis en 1 zoon werd geboren uit een andere relatie van Pieter Johannes.

Annie (Neel), Bondowoso, 31 maart 1912
Kitty (Zus), Pasoeroean, 3 april 1913
Maximiliaan Louis, Pasoeroean, 22 juli 1914 - d. Probolingo 28 januari 1919.
Reinier Ernest (Nest), Pasoeroean, 10 januari 1916
Emmy, Bondowoso, 20 juli 1917, d. 7 januari 2002 Bolsward.
Rita, Bondowoso, 29 december 1923
Harry (geen gegevens nog)terug naar familienamen


Redactie: info(at)rijskamp.com
CDO, 24 mei 2005