Rubrieken

 


" Band tussen Islam en Staat " 1996,

    
_De strikte scheiding tussen kerk en staat in Nederland is de meer dan een half miljoen islamieten binnen de Nederlandse grenzen vreemd.
Dus niet alleen de fundamentalisten onder hen.
Dat gegeven moet worden onderkend, zodat "potentieel gevaarlijke consequenties vermeden kunnen worden".

_Het heeft niets met een gebrek aan respect voor andersdenkenden te maken wanneer nuchter een typisch islamitisch verschijnsel dat onloochenbaar is, maar niet altijd onderkend wordt.
En dat is onverstandig!

_Een mooie illustratie is het toenmalige pleidooi (1996) van Hans Dijkstal van Binnenlandse Zaken voor een Nederlandse opleiding voor imams uit het land van herkomst, vaak zonder dat ze het Nederlands beheersen.
Maar, in Nederland imams opleiden die anders denken, omdat bij ons godsdienst en overheid gescheiden zijn, betekent islamitisch geredeneerd ketters kweken.

_Voor alle islamieten zijn godsdienst en staat op de één of andere manier met elkaar verbonden,
Die "godsdienstige territorialiteit" hebben westerse landen achter zich gelaten.
Zo laat in Nederland al sinds mensenheugenis de staat zich weinig gelegen liggen aan de kerk en vice versa.
Maar in moslimlanden is er altijd een spanning bij wie de rechtspraak berust: bij de overheid of bij de religieuze leiders?

IMAMS PRATEN POLITICI NA

_Wanneer Islamitische geestelijke leiders publieke uitspraken doen, praten ze bijna altijd hun politieke leiders naar de mond.
Een hervormde predikant verwees naar zijn gereformeerde collega, islamdeskundige, die dit een probleem in de dialoog tussen moslims en christenen noemde. dat heeft consequenties voor de integratie van moslims.
De banden met het vaderland zijn vanzelfsprekender dan die met het gastland.

_Een voorbeeld waartoe die "godsdienstige territorialiteit" kan leiden, is de controverse die zich in 1966 rond het Platform levensbeschouwing kleurrijk .. land voordeed. Koerdische moslims vroegen om mee te mogen doen.
De Turkse imam die al in het platform zat, verklaarde dat dat niet kon.
Wanneer de andere deelnemers zouden besluiten de Koerden toe te laten, zou hij opstappen. Hij zat er immers voor álle Turkse moslims?

_Een puur politieke uitspraak van een geestelijk voorman die in Nederland werkend, gesubsidieerd wordt door de Turkse regering en dus ten aanzien van de Koerden Turkse regeringsstandpunten verdedigt.
Het opvallende is dat moslims ondanks de onderlinge verschillen, zich wereldwijd toch verbonden voelen!
De nationale staat is voor een moslim juist "een soort katalysator" van een pan-islamitische solidariteit.

EENS MOSLIM, ALTIJD MOSLIM

_De berichten in 1996 over de strenge straffen voor afvallige gelovigen in moslimlanden, staan niet op zichzelf.
Want eens een moslim, altijd een moslim.
Aangezien voor een moslim het Allah is die de wetten heeft gegeven in de koran, gaan zijn geboden boven de rechten van de mens van de VN en ook boven de godsdienstvrijheid van Nederland.
Een moslim kan en mag dus eigenlijk nooit overgaan tot een andere religie.

_De samenleving in Nederland moet deze fundamentele moslimstandpunten, die meer zijn dan privémeningen, serieus nemen. 
Onderwaardering kan in de toekomst tot onaangename verrassingen leiden.
Omgekeerd moeten moslims nadenken over de vraag hoe ze goede moslims én goede burgers kunnen zijn in een land waar christelijke territorialiteit niet meer bestaat en de overheid strikt regulier is!

over de inhoud wordt geen correspondentie gevoerd!

Link: historie van de profeet Mohammed.