Home Pasuruan

 

Genealogie 14


Jan Andries Steendam

Stamboom aangaande Jan Andries Steendam:

 1. Andries Steendam geboren 1799 te Middelburg huwt Jannetje Blonk.

 2. Jan Steendam geboren 1834 te Schiedam huwt (te Maros/Makassar, Ned.IndiŽ) Wilhelmina Antoinetta Voll.

 3. Helena Maria Steendam geboren 1872 Balangnipa huwt Johannes Adrianus Schiotling. Jan Andries Steendam geboren 27 mei 1876 te Lenkong Sidoardjo huwt Soepija in 1919 te .

 4. Friedrich Steendam geboren 1917 te Magetan huwt Ati Karmo.
  Friedrich woont laatstelijk in Haarlem met Ati.

Ambtelijke carriere  van Jan Andries Steendam

 • Javasche courant (JC) 1898 nr.5 en Java Bode (JB) 16 januari nr.3: Tijdelijk opzichter bij de Waterstaat.Benoemd tot opzichter der 3e klasse "......" en 's Lands BOW op f 150 's maands.

 • JC 1898 nr.16: Geplaatst in Residentie Soerabaja.

 • JC 1901 nr 104: Gesteld ter beschikking van den benoemden tijdelijk assistent resident van "juio"-Nieuw Guinea.

Andries treedt in het huwelijk te Modjokerto op 16-11-1901 met Maria Adolphina Krajenbrink. 

 • JC 1903 nr.3: Geplaatst in de residentie Bali en Lombok.

 • JC 1903 nr.59: Overgeplaatst naar de residentie Soerabaja.

 • JC 1904 nr.12 en JB 8 febr. 1904: Benoemd tot opzichter der  Water Staat op f 200 pmnd. m.i. van 1 febr. 04.

 • JC 1907 nr.55: Benoemd tot opzichter 2e klasse b/d B.O.W. en ter beschikking gesteld v/d resident van Djambi.

 • JC 1907 nr.67: Overgeplaatst van de residentie Djambi naar de Directie.

 • JC 1907 nr.95: Overgeplaats van de Directie n/d Gew. dienst v.d residentie Pasoeroean.

 • JC 1908 nr.26: Benoemd tot opzichter op f 200 's maands vanaf 1 Jan.1908 en op f 225       's maands m.i.v. 1 juni 1908 met bepaling dat die inkomsten voor het eerst zullen worden uitbetaald m.i.van gemelde tijdtsippen behoudens verrekening met hetgeen sedert dien tijd aan bezoldiging is genoten onder aantekening dat hij den titel van opzichter 2e klasse zal voeren.

 • JC 1912 nr.27: Toegevoegd aan den resident der Oostkant van Sumatra ten einde bij den gewestelijken dienst te worden werkzaam gesteld.

 • JC 1913 nr.24: Benoemd tot opzichter b/d/ waterstaat en 's Lands B.O.W. op f 350 's maands met bepaling dat deze benoeming wordt geacht te zijn ingegaan op 1 jan 1913 onder aantekening dat hij de titel zal voeren van opzichter der 1e klasse.

 • JC 1914 nr. 28 en JB 1914 april nr.41: Ontslagen op verzoek wegens ziekte eervol uit zijne betrekking met bepaling dat het ontslag wordt geacht te zijn ingegaan op 9 maart 1914.

 • Op den voet van het bepaalde bij art.5 v/h reglement in "..." 1905 "6", gerekend van 1 april 1916, voor den tijd van zes maanden of zoveel korter als inmiddels eerder omtrent hem in anderen zin, mocht "worden" beschikt toegestemd een onderstand van f 91,50 's maands. JC 3 juli 1916 en JB 1916, nr.27.

 • JC 1917 nr.72: Benoemd tot opzichter bij de B.O.W. onder aantekening dat hij den titel zal voeren van opzichter der 1e klasse, en toegevoegd a/d. chef der sectie Madioen v.d. toekomstige irrigatieafd. Solorivier.

Op 26 april 1917 scheiden Andries en Maria.

Op 7-6-1917 erkent Andries zijn zoontje Friedrich geboren te Magetan.

Op 6 juni 1919 erkent Andries zijn dochtertje Agatha geboren te Magetan.

Op 16 juni 1919 huwt Andries opnieuw en wel met Sapiejah.

Op 17-1-1920 wordt te Magetan Amalia(mely) geboren.

Te Magetan wordt Augustus geboren op 26-2-1921 om op 4-6-1921 te Magetan te overlijden.

Cornelis Steendam komt ter wereld op 27-4-1922 te Magetan.

 • JC 1923 nr.75: Toegevoegd aan den diensten der havens van Soerabaja. Hoofdopzichter bij den Waterstaat in 's Lands B.O.W.

 • JC 1931 nr.38: Op verzoek m.i.v. 10 mei 1931 wegens volbracht, en eervol uit 's Lands dienst ontslagen.

Op 22 mei 1935 treedt Andries nog een keer in het huwelijk met een Indonesische vrouw.
Men noemde haar MÍre.
Geen kinderen hiervan bekend.