Home Pasuruan

   

Genealogie 12Suzanna Jacoba Gertrude Schiotling

Zij is de oudere zuster van Johannes Adrianus Schiotling en zij werd, evenals haar 2 broers en nog een zusje, geboren te Padang uit de ouders Johannes Adrianus Schiotling en Louisa Carolina Tressell op 17 juli 1863.

Zij was al 38 jaar toen zij op 20 september 1901 huwde met de 33jarige onderwijzer Jan Hendrik Verduijn den Boer te Fort de Kock op Java op welke plek zij voor een groot deel hebben gewoond. 

Suzanna bleef kinderloos en zij en haar echtgenoot vertrokken op zekere datum na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd naar Nederland. 
Zij overleed te Amsterdam op 23-9-1933.

Suzanna trad in 1882 op 19jarige leeftijd als hulponderwijzeres in dienst bij het Openbaar Lager Onderwijs (O.L.O.) voor Europeanen enz in Nederlands IndiŽ. 
In datzelfde jaar werd zij blijvend geplaatst aan de openbare lagere school te Soerabaja.
In 1885 werd zij overgeplaatst als hulponderwijzeres naar de openbare lagere school te Ambarawa (Samarang). 


het echtpaar Verduijn den Boer op de achtergalerij van hun huis

In 1886 overgeplaatst naar de openbare lagere meisjesschool aldaar. In hetzelfde jaar benoemd tot hulponderwijzeres bij het O.L.O. enz.
In 1886 van de openbare lagere meisjesschool te Ambarawa (Samarang) overgeplaatst naar de openbare lagere school te Rembang. 
In 1890 overgeplaatst naar de O.L.S te Padang.
In 1895 overgeplaatst naar de 4e O.L.S. te Batavia.
In 1896
ging Suzanna wegens langdurige dienst op 6 juli een jaar met verlof naar Europa op f1200,- 's jaars.


in het rijtuig gereed om te vertrekken

In 1897 werd zij benoemd tot hulponderwijzeres en geplaatst aan de school te Djokjacarta. 


Dit is het handschrift van Suzanna

Nog steeds in 1897 werd zij opnieuw verplaatst naar de 3e school te Batavia. 
In 1900 overgeplaatst naar de school te 'Fort de Kock'. 

In het daaropvolgende jaar 1901 huwt Suzanna met de onderwijzer Hendrik Jan Verduijn den Boer. 
In 1904 wordt Suzanna opnieuw overgeplaatst en nu naar de 3e school te Soerakarta om vervolgens in 1908 opnieuw verplaatst te worden en dit keer naar de meisjesschool aldaar.

Dan in 1908 gaat Suzanna opnieuw met Europees verlof wegens langdurige dienst met een verlofstraktement van f1620,- 's jaars.
Zij zal lang wegblijven.


Pas in 1912 pakt Suzanna de draad weer op en wordt dan benoemd tot onderwijzeres der 3e klasse en geplaatst bij de 1e school B te Soerabaja. 
In 1913 wordt ze weer verplaatst maar nu naar de openbare inlandsche lagere school der 1e klasse te Magelang.


Suzanna en Jan Hendrik aan de wandel in hun achtertuin

In 1914 wordt Suzanna op eigen verzoek eervol uit 's lands dienst ontslagen. 
Zij is dan 51 jaar en heeft er 32 dienstjaren opzitten inclusief haar Europees verlof.Suzanna maakt op deze foto een enigszins zwangere indruk?