Home Pasuruan    

Genealogie 10


J.R.H. Eijsbroek

Twee generaties Eijsbroek in Indi

Vader Johohannes en 3 zoons, de broers:  Johannes Reinhardt Hubertus,  Pieter Louis en Louis J. Eijsbroek + zijn moeder Sjizoeko, van Sanimah de moeder van Johannes jr en Pieter is geen afbeelding

Op deze pagina probeer ik meer informatie te geven omtrent het leven van deze broers, vanaf hun geboorte tot aan het moment dat ze een gezin stichtten.
De foto's van vader en Sjizoeko zijn in de week vr de Eijsbroek-reunie gevonden bij een kleindochter van de jongere zuster van stamvader Johannes(zie hierboven).
De foto van Louis was al familiebezit van Hely Schardijn-Eijsbroek en is maximaal optimaal verduidelijkt.
Het is tot nu toe de enige foto van Louis in de familie.
Het is wel opvallend dat de broers niet echt op elkaar lijken.
Louis was klein vergeleken met zijn 2 broers.
Pieter had een rijzig figuur (vrij lang) en Johannes zat een beetje aan het gemiddelde. 

Louis is op onderstaande foto ongeveer 30 jaar   

                                  

Louis James in plm 1935                                 Sjizoeko Otzobo 20+ jaar

                  opa Pieter  

vader Johannes Reinhardt Hubertus Eijsbroek tijdens zijn Sinkep-periode

  

           Pieter Louis (na de oorlog)            Johannes Reinhardt Hubertus (voor de oorlog)

Pieter kwam 7 maanden voor deze foto genomen werd uit krijgsgevangenschap;
de vreselijke ervaringen zijn nog van zijn gezicht af te lezen.
Zijn broer Johannes maakte hetzelfde mee maar overleefde de ontberingen niet.
Ook Louis verdroeg dezelfde verschrikkingen in Birma, zette nog voet aan wal op Bali maar moest uiteindelijk toch kapituleren, hij overleed aan de complicaties na een buikoperatie.
Ere aan deze Eijsbroek-stamvaders.

zie ook: krijgsgevangene gemaakt door de Jappen

 

St. Vincentius (krantenknipsel beschikbaar gesteld door het IFA)

De rooms-katholieke kerk aan de Bantammerweg in Buitenzorg, omstreeks 1934.
De jongens op de foto zaten op de naastgelegen Broederschool, onderdeel van het complex van het St. Vincentius Jongensgesticht en de rooms-katholieke kerk.
De meisjes waren van een padvindersgroep. 
Johannes, Pieter en Louis Eijsbroek
hadden het tehuis toen al lang verlaten.

Noot, wat de portretten van vader Johannes en zoons betreft is het voor te stellen dat Pieter het meest van vader heeft, Johannes meer van zijn Soendanese moeder en Louis duidelijk een kind van zijn Japanse moeder is.